En plattform för resurseffektivitet

Digitala lösningar för ökat delande, återbruk och återvinning i fastigheter och bostadsområden.

Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors

Vad vi gör

6

Idag bor över hälften av världens befolkning i städer och till år 2050 beräknas den andelen vara 70%. För att klara klimatomställningen behöver vi hitta nya sätt som gör det lättare för boende att leva hållbart. LocalLife har utvecklat en digital plattform som kombinerar klimatsmarta tjänster med beteendeförändringar och tillsammans med fastighetsbolag, energi- och avfallsbolag samt kommuner arbetar vi för att hitta nya sätt för boende att kunna leva mer hållbart.

Resurskarta

Att samla och synliggöra de alternativ som finns i människors lokala vardag är en viktig förutsättning för att kunna leva mer klimatsmart. En digital resurskartan synliggör olika typer av lokala resurser i stadsdelen som det går att dela på. T.ex. ytor, mobilitetlösningar, verktyg m.m. Genom att erbjuda ett tillräckligt stort kundunderlag inom ett geografiskt avgränsat området skapar resurskartan också nya möjligheter för externa delning- och cirkulära tjänster att etablera sig .

Smarta miljörum

Att göra miljörum ”smarta” sänker kostnaderna och bidrar till både att göra hyresgästerna mer nöjda och öka sorteringen. Våra lösningar innefattar bland annat serviceanmälan, data och granntjänster för optimering av tömningsscheman, datavisualiseringar av avfallsflöden, samt utbildning och sorteringsguider kring avfall som gör det lätt att göra rätt.

Datavisualiseringar

En viktig del i att få avfallsmängderna att minska och öka sorteringen är att synliggöra vårt avtryck på planeten . Vi har därför utvecklat lösningar som visualiserar energi och avfallsflöden på hushållsnivå, fastighetsnivå och stadsdelsnivå. Inom avfall är vi först i världen att med hjälp av smarta mätare i sopsugssystem visualisera både sorteringsgrader och avfallsmängder på hushållsnivå. 

Beteendeinsatser för ökad sortering

Beteenden kopplat till avfallshantering och sortering kan ibland vara riktigt knepiga och leder till återkommande huvudvärk hos många fastighetsägare. Genom gedigna processer och know-how erbjuder vi program som bidrar till varaktiga beteendeförändringar för bättre sorteringsgrader. Vi tar ett helhetsgrepp för att förändra beteenden utifrån  de boendes specifika behov. Insatserna kan handla om alltifrån smarta dekaler eller “nudges” och nya sorteringskärl i hemmet till uppsättning av  enkla affischer eller ommöbleringar i miljörummet. 

Kommunikations- plattform

En stark känsla av lokal samhörighet är en förutsättning för att kunna skapa mer hållbara städer. Genom nära dialog med boende och identitetsskapande innehåll så förstärker vi platsens positiva värden genom en kommunikationsplattform med lokala nyhetsbrev. Våra lösningar inom detta området fokuserar särskilt vid nyproduktion och nya stadsdelar, där utmaningarna och behoven för att utveckla platsens identitet ofta är som störst.

Hör av dig!

Arbetar du med hållbarhetsfrågor hos en fastighetsägare eller inom stadsutveckling och är intresserad av nya lösningar? Hör av dig till oss på info@locallife.se