Nätverket för hållbarhet i ditt grannskap

Tillsammans kan du och dina grannar samarbeta för att göra det enklare att dela, återanvända och återvinna mer.

Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors
3

Ohållbar resursförbrukning

Idag konsumerar genomsnittpersonen i Sverige som om det fanns fyra planeter. En förändring måste ske. 

8

Beteenden måste förändras

Avtrycket på planeten måste minska  genom ändrade konsumtionsmönster där människor delar och återanvänder mer.

Avfall är en resurs

Varje år förbränns över 2 000 000 ton avfall i Sverige. 2/3 av det är outnyttjade resurser som skulle kunna återvinnas.

För långsiktiga beteendeförändringar

För att förändra beteendemönster krävs mer än information och tillfälliga kampanjer. Det behövs en infrastruktur som utgår ifrån det lokala grannskapet som en plats där människor engagerar sig och delar på resurser. En infrastruktur som kontinuerligt skapar värden för boende och som leder till beständiga beteendeförändringar, bättre återvinning och minskade avfallsmängder.

Vår lösning har utvecklats för att göra just detta.

 

Hur går det till?

ReFlow

ReFlow är en digital lösning (app/webbsida) som boende i ett område får tillgång till genom en unik aktiveringskod för varje hushåll. Genom kampanjer och innehåll i appen utbildas boende i hållbarhetsfrågor, samtidigt som de får personliga återkopplingar kring hushållets resursanvändning. Boende får dessutom tillgång till en plattform som möjliggör lokalt samarbete och kommunikation. Resultatet är beständiga beteendeförändringar där återvinningsgrader förbättras och fler saker återanvänds samtidigt som gemenskapen och trivseln i området ökar.

Tillsammans hjälper vi er att nå era hållbarhetsmål!

 

ReFlow

Visualisering

 Med vår lösning kan boende se hur deras beslut gör skillnad och hur grannskapets ansträngning bidrar till miljön, både individuellt och genom kollektiva tävlingar.

Plattform

Vi erbjuder en plattform för er som arbetar med hållbarhet i bostadsområden. Plattformen fungerar som en länk mellan medborgare, fastighetsägare, avfallsbolag, kommun och teknikleverantörer.

Lokalt nätverk

Vi kopplar samman människor som bor nära varandra vilket skapar fantastiska möjligheter för delningsekonomi och återbruk.

Syftesdrivet

Genom engagerande innehåll och lokala kampanjer driver vi aktivt beteendeförändringar som underlättar för mer hållbara livsstilar.

9

Utvärdering

Vi gör kontinuerliga mätningar, skapar index och dokumenterar långsiktigt områdets framsteg över tid. 

Vill du hjälpa oss att rädda resurserna?

Frågan vi jobbar med är komplex och kräver gränsöverskridande samarbeten. Är du ansvarig för hållbarhetsfrågor hos en fastighetsägare eller arbetar du på ett avfallsbolag? Kanske är du projektledare för ett stadsutvecklingsprojekt, eller investerare inom Cleantech? Vi pratar gärna med dig! Kontakta oss på patrik@locallife.se

Samarbetspartners för hållbara grannskap