Nätverket för hållbarhet i ditt grannskap

Tillsammans kan du och dina grannar samarbeta för att göra det enklare att dela, återanvända och återvinna mer.

Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors
3

Varje år förbränns
över 2 000 000 ton hushållsavfall i Sverige

8

2/3 av det som
förbränns skulle kunna gå till återvinning

9

Om vi ska klara hållbarhetsmålen måste en förändring ske

En lokal digital infrastruktur för cirkulär ekonomi

För att förbättra återvinningen och minska avfallsmängderna krävs mer än information och tillfälliga kampanjer. Det behövs en infrastruktur som utgår ifrån det lokala grannskapet som en plats där människor engagerar sig och delar på resurser. En infrastruktur som kontinuerligt skapar värden för boende och som leder till beständiga beteendeförändringar. 

Vår lösning har utvecklats för att göra just detta.

 

Hur går det till?

ReFlow

ReFlow är en digital lösning (app/webbsida) som boende i ett område får tillgång till genom en unik aktiveringskod för varje hushåll. ReFlow förbättrar återvinningsgrader, ökar återanvändningen av saker och minskar avfallsmängderna. Med ReFlow ökar dessutom trivseln i området samtidigt som kostnaderna minskar för att hålla ordning i miljörum och vid återvinningsstationer. Tillsammans hjälper vi dig och ditt område att nå era hållbarhetsmål!

Skärmavbild 2019-10-11 kl. 15.50.05

Visualisering

 Med ReFlow kan boende se hur deras beslut gör skillnad och hur grannskapets ansträngning bidrar till miljön, både individuellt och genom kollektiva tävlingar.

Plattform

Vi erbjuder en plattform för er som arbetar med hållbarhet i bostadsområden. Plattformen fungerar som en länk mellan medborgare, fastighetsägare, avfallsbolag, kommun och teknikleverantörer.

Lokalt nätverk

Vi kopplar samman människor som bor nära varandra vilket skapar fantastiska möjligheter för delningsekonomi och återbruk.

Syftesdrivet

Genom engagerande innehåll och lokala kampanjer driver vi aktivt beteendeförändringar som underlättar för mer hållbara livsstilar.

Utvärdering

Vi gör kontinuerliga mätningar, skapar index och dokumenterar långsiktigt områdets framsteg över tid. 

Vill du hjälpa oss att rädda avfallet?

Frågan vi jobbar med är komplex och kräver gränsöverskridande samarbeten. Är du ansvarig för hållbarhetsfrågor hos en fastighetsägare eller arbetar du på ett avfallsbolag? Kanske är du projektledare för ett stadsutvecklingsprojekt, eller investerare inom Cleantech? Vi pratar gärna med dig! Kontakta oss på patrik@locallife.se

Samarbetspartners för hållbara grannskap