Boendeplattformar för stadsdelar

Boendeplattformar för stadsdelar

Genom ett digitalt nätverk och aktiv samordning förbättrar vi trivseln, tryggheten och hållbarheten i bostadsområden.

Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors Local Life Neighbors

Lokal samordning

Idag saknas en boendeplattform som kopplar ihop människor som bor nära varandra och som samordnar och digitaliserar lokala resurser och tjänster.

Samhörighet

Det saknas en gemenskap i bostadsområden. 70% av boende känner inte en enda granne och 1 av 3 känner sig otrygga i sitt närområde.

Resursförbrukning

Snittpersonen i Sverige konsumerar som om det fanns fyra jordklot. Delningsekonomi, återbruk och återvinning måste öka.

Vad är en lokal digital infrastruktur?

En lokal digital infrastruktur innefattar en mängd lösningar som syftar till att koppla ihop människor som bor nära varandra. Infrastrukturen utgår ifrån det lokala grannskapet som en plats där människor engagerar sig och delar på resurser. Resultatet blir en lösning som kontinuerligt skapar värden för boende och fastighetsägare samt stärker platsidentiteten, vilket leder till beständiga beteendeförändringar hos boende.

 

Hur funkar det?

Boendeplattform

LocalLife är en digital boendeplattform (app/webbsida) som boende i en stadsdel får tillgång till. Genom aktiv samordning, i form av lokala nyheter, utbildning, informationskampanjer och evenemang förbättras gemenskap och samhörighet i bostadsområdet vilket leder till ett ökat engagemang och ansvarskänsla. Boende får dessutom tillgång till tjänster för delningsekonomi, återbruk och återkopplingar av förbrukning av el och sopsortering.

 

 

appbild_hemsida

Genomförande

6

1. Val av område

Ett område med en eller flera fastighetsägare väljs ut och sätter gränserna för nätverket.

2. Utformning

Boendeplattformen utformas efter hur digitala förutsättningar och behov i området ser ut.

3. Aktivering

Genom kommunikationsaktiviteter och events bjuds boende in till att gå med i nätverket.  

4. Drift

Nätverket fylls sedan med innehåll från boende och från LocalLife som samordnas utefter uppsatta mål.

5. Avstämningar

Därefter görs kontinuerliga mätningar som långsiktigt dokumenterar områdets framsteg och återkopplas till fastighetsägare.

Vill ni få nöjdare boenden och stärka ert hållbarhetsarbete?

Vill ni få nöjdare boenden och stärka ert hållbarhetsarbete?

Arbetar du med digitalisering och hållbarhetsfrågor hos en fastighetsägare? Eller är du projektledare i ett stadsutvecklingsprojekt? Vi pratar gärna med dig! Kontakta oss på patrik@locallife.se så berättar vi mer om hur boendeplattformen fungerar och hur våra lösningar kan anpassas efter era behov.

Samarbetspartners för hållbara grannskap