Användarvillkor

Tack för att du använder LocalLife! Genom att använda tjänsten accepterar du därmed våra användarvillkor. LocalLife är en kostnadsfri tjänst. Användarvillkoren utgår från grundläggande mänskliga värderingar. Som användare ber vi dig att hålla god ton och visa respekt för andra människor. LocalLifes huvudsyfte är att skapa en digital mötesplats för ditt grannskap, en lokal delningsekonomi och tillsammans bidrar vi till att göra ditt område tryggare. För din trygghet och säkerhets skull så verifierar vi din identitet. Det betyder att du som användare registrerar dig med ditt riktiga för- och efternamn. Vi kontrollerar sedan dina uppgifter mot den adress där du är folkbokförd. Detta bidrar till allas gemensamma trygghet i grannskapet. Du får aldrig utge dig för att vara en annan person än den du är. Som användare av LocalLife godkänner du Användarvillkoren.

De lokala principerna utgår från grundläggande mänskliga värderingar. LocalLife får därför inte användas:

  • för att förtala eller uttrycka sig nedvärderande om andra människor eller folkgrupper
  • för brottsliga aktiviteter
  • av oetiska verksamhetstyper eller verksamhet av tvivelaktig karaktär
  • av organisationer eller användare som uppmuntrar eller förespråkar våld, och/eller odemokratisk verksamhet

Du får endast använda LocalLife i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan stänga av din profil om du inte uppfyller våra villkor eller policy eller om vi eller myndighet utreder misstänkta oegentligheter.

Du får inte använda innehåll från LocalLife om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i LocalLife. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med LocalLife.

LocalLife åtar sig att aldrig sälja din information till en tredje part. Däremot förbehålls rätten att aggregera information som är relevant för andra i området, som samhällsinformation, eller för forskningsändamål (exempelvis hur stor andel boende som engagerar sig i delningsekonomin). Genom att överföra information till LocalLife och göra den tillgänglig inom grannskapet eller sprida den i en grupp, ger du LocalLife en global kostnadsfri licens att använda, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med LocalLife), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet under förutsättning av den personliga integriteten respekteras.

Genom att överföra information till LocalLife och göra den tillgänglig i ditt grannskap ger du andra användare tillåtelse att – inom fastigheten, grannskapet och i närområdet – använda, återge, kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet, helt utan kostnad, under förutsättning att informationen inte förändrats eller styckats så att resultatet blivit vilseledande eller otydligt. Användare äger inte rätt att sälja information alternativt utnyttja den i kommersiellt syfte utan godkännande från LocalLife.

Stora delar av innehållet i LocalLife tillgängliggörs av användarna. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på den som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot vår policy, samt ta bort eller dölja innehåll som vi skäligen anser strida mot vår policy eller gällande lagstiftning.

I samband med din användning av LocalLife kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Skydda dina inloggningsuppgifter genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker via ditt konto. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord skall du omedelbart byta inloggningsuppgifter.

Vi arbetar kotinuerligt med att säkerställa och skydda din integritet vid din användning av LocalLife och följa nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25:e maj 2018.

LocalLife är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter enligt vår integritetspolicy inom ramen för tillhandahållandet av tjänsterna på webbplatsen eller via appen. Medlem har möjlighet att begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av LocalLife, begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort. En sådan begäran ska skickas till LocalLife:s personuppgiftsansvarig på data@locallife.se.

LocalLife ger dig en personlig, global, royaltyfri, ej över- eller vidare upplåtbar och icke-exklusiv licens att använda programvara som du tillhandahålls som en del av LocalLife. Det enda syftet med denna licens är att du ska kunna använda LocalLife så som de tillhandahålls, i enlighet med Användarvillkoren och Integritspolicyn samt övriga särskilda villkor som kan tillkomma. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av LocalLife eller vår inkluderade programvara, och du får inte heller bakåtkompilera eller försöka extrahera källkoden till någon sådan programvara, förutom i den utsträckning som sådana handlingar är tillåtna enligt lag eller om du har skriftligt tillstånd från LocalLife.

Vi ändrar och förbättrar LocalLife hela tiden. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en tjänst helt och hållet.

Vi gör vårt bästa för att ge våra användare den bästa möjliga användarupplevelsen. Som användare är du medveten om att LocalLife kräver en viss miniminivå på operativsystem och mjukvara på din enhet för att fungera på ett bra sätt. Eventuella fel i LocalLife ska anmälas via info@locallife.se.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar inte LocalLife några specifika löften om tjänsten. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i LocalLife, LocalLifes specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller LocalLife i befintligt skick. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier

LocalLife är inte ansvariga för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användningen av LocalLife, exempelvis för utebliven vinst, eller skadestånd.

Under inga omständigheter ska LocalLife eller dess samarbetspartners vara ansvariga för någon förlust eller skada som inte skäligen kan förutses.

LocalLife är huvudsakligen en plattform för att stärka grannskapet. Utöver vad som följer av Användarvillkoren och de Lokala Principerna kan LocalLife endast i efterhand moderera vad användarna har publicerat. LocalLife ansvarar således inte för fel i publicerade inlägg.

Om du använder LocalLife med en speciell roll som exempelvis hyresvärd är det företaget du företräder som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla LocalLife och samarbetspartners skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av LocalLife eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

LocalLife äger rätt att ändra eller komplettera Användarvillkoren. Vi kan ändra Användarvillkoren eller ytterligare villkor som gäller för en viss tjänst, exempelvis för att avspegla lagändringar eller ändringar i tjänsten. Ändringar av och tillägg till Användarvillkoren eller ytterligare villkor publiceras på www.locallife.se. De nya villkoren gäller för nya medlemmar från och med den dag villkoren publicerades. LocalLife åtar sig att informera samtliga befintliga användare om förändringar i dessa villkor. Befintliga medlemmar blir bundna av de nya villkoren 14 dagar efter publiceringen i tjänsten. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för LocalLife saknar du rätt att använda tjänsten vidare och ska omedelbart sluta använda den.

Local Life App Download