Vad händer på Kolkajen?

Hornslandet

Lite mer än halva NDS är färdigbyggt. Men det återstår mycket innan stadsdelen rymmer de 12 000 lägenheter och 35 000 arbetsplatser som planeras när allt är klart 2030. 2012 flyttade de första boende in i sina lägenheter och hela 60 000 personer förväntas bo och leva i stadsdelen när den är färdig.

Christina Salmhofer hälsar på Plastis, Prassel och Flamman. Sopsugsmonstren som ska få fler att tänka på vad de slänger.

Christina Salmhofer är hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret. De jobbar bland annat med att planera och bygga allmän platsmark. Så som infrastruktur, gator, torg och parker. 

Projekt Kolkajen har börjat och just nu pågår marksanering och planering av hela området. Här kommer 1500 bostäder att byggas med förväntad byggstart 2025. Marksanering tar tid och föroreningarna är orsakade av gasindustrin som tidigare legat på marken. Markförhållandena är dåliga på platsen då den ligger på en gammal sjöbotten vilket gör att allt som ska byggas måste pålas. Det betyder att mycket betong och stål måste användas. 

– Vi lär oss väldigt mycket i de olika etapperna som vi tar med oss. Husen ska stå i 100-150 år så det gäller att tänka smart och hållbart. Vi vill välja material som har mindre klimatpåverkan. Vi gör många testbäddar för att få fram nya typer av material, berättar Christina Salmhofer.

Marken som Kolkajen byggs på behöver saneras. Det tar lång tid men är ett måste innan bostäderna byggs.

Boende påverkar utvecklingen

För att platsen inte endast ska vara en byggarbetsplats har det anlagts en tillfällig park vid Kolkajen. Genom en medborgardialog har de boende fått vara med och påverka hur parken ska se ut. 1400 förslag av 440 personer skickades in och nu kommer en yogaplats, lekplats och plats för foodtrucks att byggas till följd av engagemanget från de boende.

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med hållbarhetsprofil och när det finns cykelparkeringar för 2,2 cyklar per hushåll men endast 0,5 bilar per hushåll så är målet tydligt. Planen är att göra förutsättningar för de boende så att de kan gå, cykla eller åka kollektivtrafik. De boende på Kolkajen kommer inte att ha sitt garage under huset utan bilarna kommer att parkeras vid sopsugsterminalen. Det betyder att det är längre för de boende att gå till sin bil än till kollektivtrafiken vilket är en genomtänkt strategi för minskad användning av den privata bilen. 

Visionsbild Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks

– Vi har i uppdrag från kommunfullmäktige att jobba utifrån fem olika målområden. Levande stad, tillgänglighet och nära, resurshushållning och klimatpåverkan, låt naturen göra jobbet och engagemang och lärande. Det är utifrån dessa mål som vi ställer våra krav på det som byggs, säger Christina Salmhofer. 

Under ett så omfattande arbete som utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden är så är det viktigt att kommunicera ut vad som händer och när. Det ger en ökad förståelse för förändringar. LocalLife har varit en del av projektet och genom en app som de boende i Hornslandet och Energihusen kunnat använda så har det varit en väg att kommunicera med de boende, ge information och tips samt få höra de boendes åsikter.  

– Jag tycker att LocalLife är ett fint exempel på hur man kan engagera de boende och mycket i projektet handlar om att informera och kommunicera. Jag tycker att kommunikationsinsatser är otroligt viktiga i detta avseendet. Där har man verkligen gjort ett jättebra jobb tycker jag, säger Christina Salmhofer. Det är också väldigt intressanta resultat man lyckats få fram eftersom vi inte följer upp det på individnivå utan tittar bara på byggnaderna som en helhet, fortsätter Christina Salmhofer. 

Christinas bästa tips för att leva hållbart: 

Gör det enkelt! Se till att ha ett system så att det blir lätt att ta med sig soporna och återvinningen. 

Fråga om hjälp! Det finns mycket information att ta del av. Är du osäker på hur något ska sorteras? Fråga!

Nyfiken på att läsa mer om projekt Kolkajen? Klicka här!


Text & Foto: Caroline Bondhus Lindgren


Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Hornslandet

Avslutningsglass tillsammans med LocalLife

LocalLife’s boendeplattform i kvarteret Hornslandet, Norra Djurgårdsstaden, har under det senaste året bidragit till att skapa en enklare, trevligare och klimatsmartare vardag för många av de boende som använt tjänsten. Nästan 300 glassar delades ut under LocalLife’s avslutningsevenemang för kvarteret i början av september. Många kom för att tacka, fråga om framtiden men också – […]

Hornslandet

Tack för att ni visar vägen till nästa generations lösningar

På avslutningsevenemanget i början av september där LocalLife bjöd på glass och fiskedamm på Husarvikstorget väcktes frågor från några av er grannar i kvarteret som använder appen. Vad händer nu när projektet som arbetat med att utveckla appen tar slut? Vad blir nästa steg? LocalLife-appen har nu under över ett års tid varit en naturlig […]

Plusenergihusen, Hornslandet

Möt designern bakom monstersopinkasten

Ingen har väl missat Norra Djurgårdsstadens nya monster? Flamman, Plastis och Prassel har flyttat in vid sopnedkasten vid ett av sopinkasten vid Husarvikstorget. Vi har träffat designern bakom de nyinflyttade figurerna.  Carlos Behrens är frilansande designer och jobbar från Barcelona. Där bor han med sin fru och dotter. Han har för det mesta designat logotyper […]

Local Life App Download