Case

Våra case

Läs mer om hur vi skapar värde i några utvalda fall.

9

Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden arbetar LocalLife tillsammans med Stockholmshem, sopsugsleverantören Envac, Stockholm Vatten och Avfall och KTH för att utveckla nya typer av digitala lösningar för en cirkulär ekonomi. Lösningen innefattar en digital boendeplattform som bidrar till ett ökat hållbarhetsengagemang och varaktiga beteendeförändringar hos boende kopplat till energi, återvinning, återbruk och delningsekonomi. Den framtagna lösningen har tagits emot väl av de boende samt medfört avsevärt bättre sorteringsgraderProjektet pågick mellan 2019 och 2021 och är nu på gång att vidareutvecklas och spridas till hela stadsdelen i ett unikt uppföljningsprojekt.

Läs mer om vårat arbete i Norra Djurgårdsstaden.

Barkarbystaden

I december 2020 tog Järfälla kommun täten i klimatomställningen genom att tillsammans med åtta andra städer signera Europas första klimatkontrakt. I Klimatkontrakt 2030 åtar sig Järfälla att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Med denna bakgrund så driver LocalLife i nära samverkan med Barkarby Science ett projekt i ett av Sveriges största stadsutvecklingsområden, Barkarbystaden. Arbetet går ut på att stärka den lokala cirkulära ekonomin med en digital resurskarta på stadsdelsnivå.

Cirkulär fjärrvärme

Idag står plastförpackningar för ca 60% av koldioxidutsläppen från behandling av hushållsavfall, trots att en vanlig soppåse i Stockholm bara innehåller ca 18% plast. Inom ramen för E.ONs strategiska satsning att uppnå 100% återvunnen eller förnybar energi år 2025 driver LocalLife och E.ON ett projekt för att minska mängden plast som felsorteras och istället uppmana till ökad utsortering av plast hos boende. Målet är att hitta nya angreppssätt och affärsmodeller som bidrar till en ökad cirkuläritet för fjärrvärme. Projektet startades upp under 2021 och genomförs i samarbete med Byggvästa, Wallenstam och E:ON i Barkarbystaden i Stockholm. 

Läs mer om vårat arbete med E.ON. 

Smartare elnät

Behovet av en ökad flexibilitet i elnätet ökar alltmer i takt med att Sverige och andra länder ställer om till ett elsystem som kännetecknas av en större mängd förnybara energikällor. Inom ramen för ett Horizon 2020 EU-projekt och i samarbete med ett transnationellt konsortium med Energias de Portugal (EDP), Ellevio, KTH och flera akademiska partners i Europa hade LocalLife en ledande roll i ett svenskt demonstrationsprojekt för att minska topplaster i elanvändning hos boende. Demonstrationen fokuserade vid att testa och utvärdera konceptet “Paustimmen”, där boende uppmanas minska sin energiförbrukning under särskilda timmar då belastningen i elnätet är särskilt hög. Resultaten visade att konceptet bidrog till att minska topplaster i energi hos hushållen som deltog i Paustimmar med 66%. Hushållen som deltog i projektet minskade dessutom sin generella elförbrukning med 7.7 % jämfört med en kontrollgrupp.

Local Life App Download