Den smarta och hållbara staden

6

Staden - Nyckeln till omställningen

Städer är den plats där alltfler människor lever sina liv. Idag bor över hälften av världens befolkning i städer och år 2050 beräknas denna siffran vara över 70%. Det innebär att staden är nyckeln till energi- och klimatomställningen.

Digitaliseringen har skapat helt nya förutsättningar som gett upphov till konceptet “den smarta staden”. En stad där kommunikationsteknik och mätningar gör det enklare att leva hållbart samtidigt som staden effektiviseras och människors välmående ökar. Smarta lösningar och ny teknik är bra, men att människan är den viktigaste pusselbiten i klimatomställningen glöms ofta bort.

Från en linjär till en cirkulär ekonomi

Avfallet ökar

I Sverige konsumerar vi idag som om vi hade fyra planeter. Varje person genererar i snitt 441 kg avfall varje år och avfallsmängderna ökar. För många är avfallet osynligt i vardagen. Få känner till hur mycket de slänger, hur det påverkar miljön eller hur det kommer till användning efteråt. En förändring måste till om vi ska nå upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och regeringens mål om att Sverige ska vara koldioxidneutralt 2045.

Don't waste the waste

Svenskar beskrivs ofta som världsmästare i återvinning. Men visste du att 2/3 av det som slängs i restavfallspåsen faktiskt inte hör hemma där? Plockanalyser från åren 2013-2016 visade att 66% av det som slängdes som restavfall i svenska lägenhetshushåll skulle kunna ha gått till återvinning. Detta innebär att det varje år förbränns över 1 000 000 ton avfall som bidrar till mer koldioxidutsläpp. Avfall som skulle kunna haft ett positivt klimatavtryck om det hade återvunnits.

Vi förändrar det!

Det krävs därför en omställning till ett samhälle där avfallsmängderna minskar och mer återvinns. Vi behöver gå från en linjär ekonomi där saker används för att slängas, mot en cirkulär ekonomi där vi tar bättre vara på de resurser som redan finns. En del av lösningen tror vi är att bättre synliggöra vårt avtryck på planeten och att arbeta för beteendeförändringar som gynnar en cirkulär ekonomi.

8

En lokal & digital infrastruktur för cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi handlar i grund och botten om att se på avfall som en resurs snarare än ett problem. I våra projekt arbetar vi enligt konceptet Re3; Reduce, Reuse & Recycle, tre principer grundade i EU-direktivet avfallstrappan för att främja en cirkulär ekonomi. Reduce: att minska och förebygga uppkomsten av avfall, till exempel genom att människor som bor nära varandra delar på saker. Reuse: att öka återanvändning och reparation av saker, till exempel genom ett bytesrum i grannskapet där saker får nytt liv istället för att slängas. Recycle: att förbättra återvinningsgrader, till exempel genom att göra det enklare och roligare att källsortera.

Varför en lokal digital infrastruktur?

Vår vision om en värld med mindre avfall och mer återvinning hänger mycket på beteendeförändringar. Många av de försök som gjorts för att förändra beteenden utgår ofta ifrån att det behövs mer information genom tillfälliga kampanjer. Det är en strategi som trots kortsiktiga resultat hittills har misslyckats med att skapa långsiktigt bestående förändringar av invanda beteenden. För att lyckas tror vi istället att det krävs ett strukturerat och kontinuerligt arbete. Ett arbete där fokus ligger vid insatser som utgår ifrån det lokala grannskapet och som kontinuerligt ger personliga återkopplingar till de boende. Det krävs helt enkelt en lokal och digital infrastruktur.

ReFlow

ReFlow

Det här är bakgrunden till att vi utvecklat ReFlow, en digital lösning i appen LocalLife. Med ReFlow får du som boende bättre koll på ditt hushålls resursförbrukning genom personliga visualiseringar som jämförs med ditt hus och med hela grannskapet. Vi utvärderar kontinuerligt områdets framsteg och driver aktivt engagerande innehåll och lokala kampanjer som underlättar för hållbara livsstilar.

Med ReFlow samlas all praktisk information och lokalt engagemang som rör hållbarhet och avfallshantering i ett grannskap under en plattform. Plattformen utgör även ett gränssnitt mot smart teknik som till exempel elmätare eller sopsug. ReFlow fungerar som en samlingsplats för er som arbetar med hållbarhet i bostadsområden, oavsett om du är medborgare, avfallsbolag, fastighetsägare eller kommun.

ReFlow har även funktioner som underlättar för en ökad återanvändning av saker och en lokal delningsekonomi. Till exempel kan du i appen låna en borrmaskin av din granne eller organisera en klädbytardag i ditt område. När människor börjar se och kommunicera med sina grannar ökar också gemenskapen, vilket leder till en ökad trivsel i hela grannskapet. Med ReFlow minskar dessutom dina kostnader för att hålla ordning i miljörum och vid återvinningsstationer.

Vi hjälper ditt grannskap nå upp till era hållbarhetsmål!

Vill du hjälpa oss att rädda avfallet?

För att realisera vår vision samverkar vi med kommuner, avfallsbolag och akademi. Frågan vi jobbar med är komplex och kräver gränsöverskridande samarbeten. Är du ansvarig för hållbarhetsfrågor hos en fastighetsägare eller arbetar du på ett avfallsbolag? Kanske är du projektledare för ett stadsutvecklingsprojekt, eller investerare inom Cleantech? Vi pratar gärna med dig! Kontakta oss på patrik@locallife.se

Local Life App Download