Hållbarhet i vårt DNA

LocalLife-teamet formades för att vi såg hur mycket enklare vår vardag skulle bli, om vi bara kunde hitta enklare sätt att prata med varandra. Samtidigt upptäckte vi att trenden går i motsatt riktning – vi blir allt mer lokalt isolerade. Ur detta formades visionen att använda ny teknik för att bidra till samhörighet, trygghet och engagemang i grannskapet.

Enligt en SIFO-undersökning från 2016 säger de flesta av oss att vi inte känner våra grannar längre. LocalLifes vision är att vända denna trend och återskapa en känsla av gemenskap, tillit och trygghet som gör att vi trivs där vi bor. Detta kallas även för vårt lokala sociala kapital.

 

Det finns ett intressant samband mellan delande och tillit. När vi har bättre kontakter med andra som bor nära och hjälper varandra med rekommendationer och saker vi vill förbättra där vi bor, så ökar vi tilliten till varandra. När vi litar mer på varandra har vi lättare att dela saker och tjänster med varandra. Och när vi delar mer saker med varandra ökar vår tillit ytterligare. Denna positiva utveckling bidrar till en lokal delningsekonomi. På detta sätt bidrar LocalLife till miljömässig och ekonomisk hållbarhet.