Integritetspolicy

LocalLife är en social nätverkstjänst som unik eftersom den både är lokal och privat. Vår plattform är utformad så att du bara delar information med andra verifierade grannar. Grannskapet är samhällets byggsten och vår mission är att öka tilliten, tryggheten och trivseln i grannskapet. För att vi ska kunna göra detta krävs det högsta möjliga förtroendet mellan oss och våra användare. Vi understryker att vi inte kommer att sälja dina data. Vi kommer heller inte dela dina data med en tredje part utan ditt samtycke. Däremot förbehåller vi rätten att aggregera information som är relevant för andra i området, som samhällsinformation, eller för forskningsändamål (exempelvis hur stor andel boende som engagerar sig i delningsekonomin).

Om du utöver vår sammanställning på denna sida har frågor om hur vi arbetar med personuppgifter, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig: data@locallife.se.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Genom att använda plattformen bekräftar du att du har tagit del av vår integritetspolicy och att du godkänner användningen av din information enligt förklaringen i denna integritetspolicy.

GDPR

Vår policy möter samtliga krav som efterfrågas av den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25:e maj 2018. Vi ser dataintegriteten som en av vår tids största utmaningar och gläds åt den nya lagstiftiningen som skyddar vår personliga integritet.

Vilka uppgifter vi lagrar och hur länge

De uppgifter som lagras är de personliga uppgifter du anger när du registrerar dig på LocalLife samt det innehåll som skapats av dig på plattformen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

LocalLife:s hemsida och mobila applikationer är tjänster för sammanställning, spårning och delning av grannskapsrelaterad information. För att tillhandahålla dessa tjänster kan vi samla och lagra information om dig. Den typ av personlig information som vi kan samla kan omfatta namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, telefonnummer, adress, liksom användargenererat innehåll som kan vara personligt identifierbara, som exempelvis bilder och videoklipp. När du använder vår app samlar vi också information om innehåll som tagit del av, inklusive tid.

Cookies

Genom att använda LocalLife godkänner du vår användning av cookies. Cookies är små textfiler som webbplatser skickar till din dator för att unikt identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder också Google Analytics för att samla besökarstatistik på webbplatsen. Flera cookies skapas av Google och beskrivs närmare här.

Du kan även ta bort cookies. Observera dock att utan cookies kanske du inte kan använda alla funktioner i LocalLife.

Varför vi lagrar dina uppgifter

Din integritet är viktigt för oss. Alla data som samlas in och / eller lagras av oss används för att tillhandahålla LocalLife och förbättra plattformen, utveckla nya produkter och tjänster, genomföra statistisk analys, aggregerad och anonym information till forskningsändamål, analysera och anpassa tjänsterna för att förbättra din användarupplevelse.

Hur vi skyddar dina uppgifter

LocalLife har tillsatt en personuppgiftsansvarig (Data Protection Officer) och har satt upp säkra rutiner för hur våra användares data hanteras, att all information som skickas över nätet är krypterat, och att vi har en systemarkitektur med flera nivåers säkerhet. För att säkerställa högsta möjliga datasäkerhet har vi valt Google Cloud som tjänsteleverantör av molntjänster, då vi bedömt att de är en av de få befintliga molntjänsterna som verkligen satt data-säkerhet i fokus. Läs mer om Googles åtaganden för GDPR.

Dina rättigheter som användare

Nedan sammanställer vi dina rättigheter över dina data:

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig: data@locallife.se

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig på LocalLife. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Observera att vi kanske inte kan lämna all information du begär, särskilt om informationen innehåller personuppgifter om en annan person. Detta förtydligas i nästkommande paragrafer.

Överföring

Du har rätt att begära att få dina data ifall du exempelvis vill använda dem i en annan tjänst. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, och senast inom 30 dagar från att vi har tagit mot din förfrågan och verifierat din identitet. Du har rätt att få dina personuppgifter i maskinläsbart format.

Rättning / borttagning

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Där vi tar bort personlig information om dig kan vi fortfarande behålla delar av den informationen för andra ändamål som att skydda eller verkställa juridiska rättigheter eller av tekniska skäl, till exempel att behålla vår databasintegritet. Vi kan också behålla delar av din information i en anonymiserad form.

Local Life App Download