Kom och jobba med oss!

LocalLife är ett digitalt grannskapsnätverk för människor som bor när varandra. Här kan du bli informerad och engagerade om vad som händer i ditt område.

Med devisen ”när grannar börjar tala med varandra händer bra saker” driver vi tillsammans med de boende utvecklingen mot ett trevligare och tryggare grannskap.