Om oss

Vad vi tror på. Vad vi vill uppnå. Vår historia.

Vad vi tror på

Vi trivs bättre tillsammans
Förr i tiden var vi mer beroende av de människor som bodde nära oss. Tack vare samhällets utveckling har vi idag blivit mer självständiga, men förändringen har inte bara varit positiv. Vi känner oss mer anonyma och vår känsla av gemenskap, tillit, och trygghet minskar vilket ger tydliga effekter på vår folkhälsa och välmående. För att må och trivas bättre behöver vi stärka våra relationer till varandra.

Vi klarar av mer tillsammans
Vårt samhälle ställs inför allt större och mer komplexa utmaningar. I en alltmer globaliserad värld får våra beslut i vardagen långtgående konsekvenser i våra grannskap, i vårt samhälle, och tvärs över kontinenter. För att lyckas bemöta utmaningar som klimatförändringar, ensamhet och integration måste vi samarbeta.

Vad vi gör

Sammankopplar
Mer än hälften av människorna i Sverige som bor i hus känner inte sina grannar. Av lägenhetsboende är det ännu fler – över 70 procent. Det vill vi ändra på. Vi vill binda samman människor som bor nära varandra och förenkla för dem att kommunicera. Vi gör detta genom ett digitalt socialt grannskapsnätverk särskilt utvecklat för behoven i grannskapet och som förutom boende även inkluderar andra nyckelaktörer i lokalsamhället som kommun, hyresgästförening, fastighetsägare, föreningar och företag inom energi och återvinning.

Samordnar
Strukturen i nätverket är utformad för att främja positiv stämning, skapa relationer som baseras på tillit samt samordna kommunikationen så att den verkligen skapar nytta och gemenskap i grannskapet. Det sker genom att engagerade boende får speciella samordningsfunktioner, tydliga forumregler, aktivt innehållsarbete som lyfter fram lokala framgångar och sprider kunskap om processer som bidrar till utvecklingen av grannskapet.

Skapar samarbeten
Alla grannskap är olika och förändras med tiden. För att ta vara på lärdomar och erfarenheter är det viktigt att skapa kunskapsutbyten och samarbeten mellan grannskapen. Det gör vi genom sammanställa erfarenheterna, för alla att sedan ta del av genom meetups, konferenser, rapporter och forum.

Mål

Vi bor alla i ett grannskap. Grannskapet är en av samhällets viktigaste byggstenar. Vår mission är att ta vara på den fantastiska potential som finns i grannskapen i Sverige för att bygga en bättre framtid. Missionen är baserad på tre mål.

Trevliga grannskap
Att bidra till trevligare grannskap. Platser som vi är stolta över att kalla våra hem. Platser där vi hälsar på varandra. Där alla är välkomna. Där vi hjälps åt i vardagen. Platser där vi samarbetar och utvecklar grannskapet tillsammans.

Trygga grannskap
Att skapa tryggare grannskap. Platser där hjälpen alltid är närmast våra hem. Platser där den som först är på plats vid en olycka är någon som bor nära oss. Platser där alla känner sig trygga på kvällen eller på semestern. Platser där våra barn och barnbarn kan leka.

Hållbara grannskap
Att skapa ett hållbart grannskap. Platser där vi tar hand om våra gemensamma resurser. Platser där vi tar vara på energi och material istället för att slösa på den. Platser som verkligen har en lokal cirkulär ekonomin – där minska (dela/hyr ut), återanvänd (ge bort/sälj) och återvinna resurser är en naturlig del av vardagen.

 

Vår historia


Allting började med Hossein Shahroknis doktorandprojekt om hållbara och smarta städer på Kungliga Tekniska högskolan. Forskningen visade att i samband med lanseringar av nya lösningar så glöms medborgaren ofta bort till förmån för teknik och satsningar förlorar därför mycket av sin kraft. 

Studierna visade också tydligt att tillit, gemenskapen och tryggheten i grannskapet har stor inverkan på hur de boende mår, trivs och på deras vilja att engagera sig för utveckling av sitt lokalområde. Samtidigt visade undersökningar världen över att trenden går åt fel håll – vi blir allt mer lokalt isolerade, ensamheten breder ut och vi blir allt mindre lyckliga.

Tillsammans med Vinnova, Stockholm stad och lokala aktörer började diskussionerna på vilka olika sätt man kunde få de boende mer engagerade. Blickarna fastande på digitala sociala nätverk och hur effektiva de var för ökad kommunikation men det blev också uppenbart att det finns tydliga nackdelar med okontrollerade nätverk.

Idén om att skapa en ny typ av socialt nätverk föddes. Ett nätverk som var byggt från grunden för människor som bor nära varandra och som kunde ta tillvara på människors behov och vilja att samarbeta. Resultatet blev att LocalLife bildades och bolaget blev en del av KTH Innovation och därefter antaget till Stings Inkubatorsprogram.

2018

LocalLife
-lanserar sitt första grannskapsnätverk i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

-utses att representera Stockholm stad som proptechbolag på världens största fastighetsmässa Mipim i Frankrike.

-deltar i Almedalen och presenterar konceptet för svenska fastighetsägare.

-vinner utlysning från Naturskyddsverket om stadsinnovationer för hållbara städer.

-inleder ett samarbete med Hyresgästföreningen.

2019

LocalLife

-lanserar sin unika delningstjänst för ökad hållbarhet i grannskapet.

-inleder ett samarbete med fastighetsbolaget Wilhelm med 26 000 lägenheter i Sverige.

Local Life App Download