De lokala principerna

LocalLife är en plats där vi förenklar varandras vardag och det är viktigt att vi respekterar varandra i vår kommunikation. Därför har vi tagit fram ett antal lokala principer, detta är våra förhållningsregler. Följs inte dessa kan inlägg raderas. Upprepade överträdelser kan leda till att kontot stängs av.

För din trygghet och säkerhet verifierar vi din identitet. Det betyder att du som användare registrerar dig med ditt riktiga för- och efternamn. Vi kontrollerar sedan dina uppgifter mot den adress där du är bokförd. Detta bidrar till allas gemensamma trygghet i grannskapet.

De lokala principerna utgår från grundläggande mänskliga värderingar. Som användare skall du hålla en god ton och visa respekt för andra människor. LocalLifes huvudsyfte är att bygga en digital mötesplats för ditt grannskap, skapa en lokal delningsekonomi och göra området tryggare tillsammans. Allt vi gör i LocalLife ska direkt förenkla eller förbättra vår egna eller våra grannars vardag.

Det hör till vardagen att olika problem uppstår som vi kan behöva diskutera med våra grannar för att lösa, som exempelvis att soprummet är överfullt eller ytterdörren inte går igen. Då uppmuntrar vi våra användare att diskutera och hantera frågan på ett konstruktivt sätt som stärker gemenskapen i grannskapet.

En central del i de lokala principerna är att kritik ges på ett konstruktivt sätt, med ett vänligt inställt tonläge. Eventuella dispyter ska inte debatteras i LocalLife. Självklart får vi inte förolämpa, trakassera, hota, eller använda oss av nedsättande ord mot varandra.

I LocalLife måste vi respektera allas åsikter även om vi inte håller med om dem. Så länge vi behandlar varandra med respekt bidrar vi till att bygga en bättre lokal gemenskap och ett ökat samförstånd.

LocalLife skapar helt nya möjligheter för oss i vårt grannskap att samordna oss med varandra och få bra saker att hända. Samtidigt måste vi undvika att använda plattformen som en egen megafon för att driva igenom våra egna åsikter genom många och upprepade meddelanden, för att driva igenom politiska frågor, eller vid upprepade tillfällen marknadsföra en produkt eller tjänst. Vi förlitar oss på våra användare att rapportera in denna typ av felaktigt utnyttjande av en plattform som är avsedd för att stärka trivseln för alla i grannskapet.

Local Life App Download